Ελληνικά | English

Ποιότητα & Ασφάλεια

Ποιότητα & Ασφάλεια
Η Ποιότητα στην Pepsico-HBH γράφεται πάντοτε με κεφαλαίο, γιατί αποτελεί την κορυφαία αρχή λειτουργίας μας και την πρωταρχική αξία που όλοι υπηρετούμε. Ο κώδικας δεοντολογίας της PEPSICO που εφαρμόζεται σχολαστικά και στην Ελλάδα, αναφέρει το εξής: «Η PEPSICO δεσμεύεται να παράγει, να πουλά και να διανέμει προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή και ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα Ποιότητας».

Η βασική μας αρχή στην Pepsico-HBH είναι μία: «Η Ποιότητα των Προϊόντων μας είναι αδιαπραγμάτευτη». Για το λόγο αυτό, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που τη διασφαλίζουν, καλύπτοντας όλα τα στάδια της λειτουργίας μας.

Μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία της πολιτικής διασφάλισης Ποιότητας που ακολουθούμε, είναι τα εξής:


 

 • Στο εργοστάσιο των Οινοφύτων υπάρχει εργαστήριο ποιοτικού και μικροβιολογικού ελέγχου, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και πλήρη εξοπλισμό, που στελεχώνονται από έμπειρους, ειδικευμένους επιστήμονες.
   
 • Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις γίνονται και στις πρώτες ύλες και στα υλικά συσκευασίας αλλά και στο τελικό προϊόν, βάσει των αυστηρών προδιαγραφών της PEPSICO. Η PepsiCo-HBH διενεργεί συνεχώς ελέγχους δειγμάτων από την αγορά και από συνεργάτες του εξωτερικού, με στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση της Ποιότητας όλων των προϊόντων.
   
 • Τα συστήματα Ποιότητας και Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων του εργοστασίου των Οινοφύτων είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 αντίστοιχα.
   
 • Το εργοστάσιο των Οινοφύτων συμμετέχει επιτυχώς στο πρόγραμμα επιθεωρήσεων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο AIB, οργάνωση που ιδρύθηκε στη Β. Αμερική το 1919 και έχει ως στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας όλης της τροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας. 
   
 • Στο εργοστάσιο των Οινοφύτων διενεργούνται πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις τόσο από εσωτερικούς φορείς της PepsiCo-HBH, όσο και από εξωτερικούς φορείς. Τέτοιοι φορείς είναι η PEPSICO Αμερικής, PLI (Pepsi Lipton International), ο ΕΦΕΤ αλλά και άλλοι οργανισμοί είτε κρατικοί είτε μη κυβερνητικοί. 

Πιστεύουμε στην Ποιότητα, υπηρετούμε την Ποιότητα, γι’ αυτό και λειτουργούμε με θετικό πνεύμα απέναντι σε κάθε αξιόπιστο φορέα που ενδιαφέρεται να τη διακριβώσει.

Γραμμή Καταναλωτών

Επικοινωνήστε με την PepsiCo-ΗΒΗ
800 1173774
χωρίς χρέωση
Pepsico