Ελληνικά | English
Αρχική / Εταιρεία / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική πολιτική

Η περιβαλλοντική πολιτική της Pepsico-HBH καθορίζεται από τις εξής δυο βασικές κατευθυντήριες γραμμές:
 • Την Εθνική νομοθεσία και τις Κοινοτικές Οδηγίες με τις οποίες πάντοτε εναρμονίζεται η χώρα
 • Τις ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές και τους κανονισμούς που θέτει η PEPSICO για όλες τις εταιρείες της ανά τον κόσμο.
Η Pepsico-HBH τηρεί πάντοτε την πιο αυστηρή συνισταμένη των παραπάνω κατευθύνσεων.

Παράλληλα, οι άνθρωποί της εκπαιδεύονται διαρκώς και παρακολουθούν σχολαστικά όλες τις εξελίξεις στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και στα προγράμματα ανακύκλωσης, ακόμα και μέχρι το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την άριστη λειτουργία μας και να πιστοποιήσουμε το σεβασμό μας απέναντι στο περιβάλλον.

Tο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του εργοστασίου αναψυκτικών Οινοφύτων, στο οποίο παράγονται σχεδόν όλα τα προϊόντα της εταιρίας, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.

Δείτε τα μέτρα που έχουμε λάβει ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας:
 • Ανακυκλώνουμε το 90% των παραγόμενων στερεών αποβλήτων
 • Έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους για ανακύκλωση αλουμινίου, γυαλιού και πλαστικού
 • Εγκαταστήσαμε κάδους για τις κατεστραμμένες παλέτες, οι οποίες στέλνονται σε εργοστάσια που παράγουν μοριοσανίδες
 • Διαθέτουμε μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων με τεχνολογία MBR (Membrane Bioreactor) στην Ελλάδα.
 • Εφαρμόζουμε το σύστημα Recover Energy για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Δημιουργήσαμε ειδικό σύστημα ανακύκλωσης του νερού, ώστε να μη γίνεται καμία σπατάλη του πολύτιμου αυτού αγαθού
 • Παραδίδουμε όλο το ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό μας υλικό σε εξειδικευμένο, αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την ανακύκλωσή του
 • Ανακύκλωση όλων των μεταχειρισμένων ελαστικών
 • Ανακύκλωση των μεταχειρισμένων συσσωρευτών
 • Ανακύκλωση των μεταχειρισμένων λιπαντικών. Παραλαβή όλων των επικίνδυνων απορριμμάτων (π.χ. υπολείμματα χημικών, φιαλίδια βιομηχανικών spray κ.λπ.) από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την ασφαλή για το περιβάλλον περαιτέρω διαχείριση τους.

Δείτε την περιβαλλοντολογική πολιτική της PEPSICO εδώ.

Γραμμή Καταναλωτών

Επικοινωνήστε με την PepsiCo-ΗΒΗ
800 1173774
χωρίς χρέωση
Pepsico