Ελληνικά | English

Λουτράκι

Στο Λουτράκι Κορινθίας βρίσκεται το εργοστάσιο εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΗΒΗ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό το εργοστάσιο στο Λουτράκι αποτελεί μία από τις καλύτερες μονάδες εμφιάλωσης στην Ελλάδα.

Η διαδικασία εμφιάλωσης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Πραγματοποιείται σε ιδιαίτερο χώρο, απομονωμένο από το υπόλοιπο εργοστάσιο, όπου επικρατούν ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Στο χώρο αυτό ο αέρας φιλτράρεται ενώ η θερμοκρασία και η υγρασία ελέγχονται σχολαστικά ώστε να διατηρούν πάντοτε τα προβλεπόμενα ιδανικά όρια.

Το νερό ΗΒΗ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ εμφιαλώνεται χωρίς καμία χημική ή μικροβιολογική επεξεργασία, διατηρώντας αναλλοίωτα τα ευεργετικά στοιχεία του νερού της πηγής. Η περιεκτικότητά του σε μαγνήσιο είναι μοναδική όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιστώντας το ένα προϊόν μοναδικής αξίας.

Την αξία αυτή διασφαλίζουμε στις εγκαταστάσεις μας:
 • με την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών στην παραγωγική διαδικασία
 • με τη σχολαστική λήψη προληπτικών μέτρων ατομικής και βιομηχανικής υγιεινής
 • με τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων Ποιότητας που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

Έτσι, είμαστε σίγουροι ότι το φυσικό μεταλλικό νερό ΗΒΗ Λουτράκι φτάνει σε κάθε τραπέζι διατηρώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.
 
Το εργοστάσιο Λουτρακίου διαθέτει τρεις γραμμές παραγωγής Φυσικού Μεταλλικού Νερού:
 • Γραμμή παραγωγής φιαλών ΡΕΤ 1,5lt
 • Γραμμή παραγωγής φιαλών ΡΕΤ 0,5lt
 • Γραμμή παραγωγής γυάλινων φιαλών νερού 1L και ανθρακούχου νερού 0,33lt.
   
Στο εργοστάσιο Λουτρακίου:
 • Το σύστημα Ποιότητας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008
 • Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων είναι πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005
 • Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004
   
Διεύθυνση:

PepsiCo-HBH A.B.E.
Ελ. Βενιζέλου 85,
20300, Λουτράκι Κορινθίας
Τηλ. 27440 60000
Fax 27440 60009

Γραμμή Καταναλωτών

Επικοινωνήστε με την PepsiCo-ΗΒΗ
800 1173774
χωρίς χρέωση
Pepsico